Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is gericht op werken met goede gekwalificeerde medewerkers. Dit binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Uitgangspunten beloningsbeleid
Marktconform

  • Maatschappelijk verantwoord
  • Klantbelang centraal
  • Lange termijn doelstelling
  • Transparant
  • Eenvoudig
  • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning
De volgende beloningscomponenten komen voor in ons bedrijf

  • Salaris (en vakantiegeld). Deze beloning is afhankelijk van inzet/functioneren, leeftijd, opleiding, kennis en ervaring.
  • De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen i.v.m. studie.

Beloningsmodel onderneming
Wij bemiddelen volledig onafhankelijk en objectief en handelen altijd in het belang van onze klant.

Onze beloning bestaat uit:

  • Consumptief krediet: doorloopprovisie van de aanbieders

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in onze dienstenwijzer/ dienstverleningdocument en op onze website.

Beoordeling en salarisverhoging
Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Bij de beoordeling en evt salarisverhoging wordt o.a. gekeken naar deskundigheid, vakbekwaamheid, klantgerichtheid, flexibiliteit, zelfstandigheid, collegialiteit, motivatie.

Transparantie beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is transparant en wordt vermeld in onze dienstenwijzer/ dienstverleningsdocument en op onze website.

Evaluatie beloningsbeleid
Jaarlijks vindt een evaluatie van het beloningsbeleid plaats en wordt een risico analyse uitgevoerd.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening