Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Compensatieregeling doorlopend krediet DEFAM
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Compensatieregeling doorlopend krediet DEFAM

Heeft u in of na 2001 een doorlopend krediet met variabele rente afgesloten bij DEFAM, dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie van te veel betaalde rente. Het verschil tussen wat u heeft betaald en wat u had moeten betalen, betaalt DEFAM aan u terug mits dit bedrag 50 euro of meer is.

Huidige klanten krijgen automatisch bericht van DEFAM en hoeven daarom zelf geen contact op te nemen. Bent u geen DEFAM klant meer en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie, dan kunt u zich halverwege 2022 voor de compensatieregeling aanmelden. DEFAM verwacht iedereen die in aanmerking komt uiterlijk eind 2022 een persoonlijk aanbod te hebben verstuurd.

Hoe berekent DEFAM de compensatie?

Om te bepalen hoeveel DEFAM aan u terug moet betalen, bekijkt DEFAM wanneer en hoeveel de rente op uw lening steeg en daalde. Vervolgens wordt dit afgezet tegen de ontwikkeling van de marktrente in dezelfde periode. DEFAM maakt hierbij gebruik van dezelfde rekenmethode en marktrente als het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid) die de compensatieregeling aan de banken heeft opgelegd. Op basis daarvan kan bepaald worden in hoeverre uw rente mee bewoog met de marktrente. Vervolgens is het de vraag hoe veel u had betaald als de rente voldoende had meebewogen met de marktrente. DEFAM berekent per maand wat u te veel of te weinig heeft betaald en telt deze bedragen bij elkaar op en trekt ze van elkaar af. De uitkomst bepaalt uw compensatie. DEFAM verhoogt dit bedrag vervolgens nog met 5 procent.

Belangrijke aandachtspunten bij de berekening

  • Heeft u eerder bedragen teruggekregen van DEFAM, bijvoorbeeld van een eerdere compensatie, kwijtschelding of verlaging, dan wordt dit bedrag van uw compensatie afgetrokken.
  • Een periode van betaalpauze, zoals DEFAM aanbood in de coronaperiode, wordt niet in de berekening meegenomen, omdat u toen geen rente heeft betaald.
  • Uw compensatiebedrag kan lager uitvallen als uw rente eerder al is verlaagd en (tijdelijk) lager was dan de rente op basis van de marktrente had moeten zijn.
  • De marktrente is niet de rente die u had moeten betalen. Welke rente u betaalt, hangt af van verschillende factoren waaronder het risico voor de bank. Daardoor betaalt de een een hogere rente dan de ander. De marktrente wordt alleen gebruikt om te bepalen wanneer deze is gestegen en gedaald om dit te kunnen vergelijken met wat uw rente in diezelfde periode heeft gedaan.

Vanaf welke datum berekent DEFAM de compensatie?

DEFAM gaat bij de berekening van de compensatie, waar dat kan, terug tot 2001. Is uw lening later in gegaan, dan wordt de startdatum van uw krediet aangehouden voor de berekening. Beschikt DEFAM niet over de volledige gegevens, dan maakt DEFAM een zo goed mogelijke inschatting over de periode waarvan de gegevens gedeeltelijk ontbreken. De compensatie wordt berekend tot de datum dat DEFAM uw rente heeft aangepast.

Hoe betaalt DEFAM de compensatie?

U ontvangt compensatie als het bedrag van de berekening na aftrek van eventuele eerdere verrekeningen 50 euro of hoger is. DEFAM verrekent dit vervolgens met eventuele nog openstaande bedragen op uw doorlopend krediet. Blijft hierna nog een bedrag aan compensatie over, dan wordt dit aan u overgemaakt. Heeft u helemaal geen bedrag open staan op uw doorlopend krediet, dan wordt het volledige bedrag van de compensatie aan u uitbetaald.

Is uw compensatie lager dan 50 euro dan heeft uw rente bijna volledig meebewogen met de marktrente en ontvangt u geen compensatie. In overleg met de Consumentenbond is dit bedrag gekozen als grens voor de uitkering.

Wanneer weet u hoeveel u van DEFAM terugkrijgt?

Het gaat om een complexe berekening die voor iedere klant uniek is. Daarom vraagt de afhandeling veel tijd. Zodra u aan de beurt bent, informeert DEFAM u per brief. U hoeft hiervoor niets te doen. Bent u geen klant meer, dan kunt u zich inschrijven voor de e-mail updates. Daarin laat DEFAM u weten wanneer u zich kunt aanmelden voor de compensatieregeling.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening