Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening

Om gratis een offerte van Ambtenarenlening aan te vragen, klik hier.

DEFAM jaaroverzicht

Heeft u een lening bij DEFAM dan heeft u voor uw belastingaangifte het jaaroverzicht van uw DEFAM lening nodig. DEFAM verstuurt het jaaroverzicht jaarlijks vanaf begin januari. Dit gebeurt gefaseerd, waardoor niet exact te zeggen is wanneer u uw jaaroverzicht ontvangt. U ontvangt het jaaroverzicht in ieder geval voor 1 maart en voordat uw Vooringevulde Aangifte (VIA) klaarstaat op de website van de Belastingdienst.

Wat staat er op het jaaroverzicht?

U vindt op het jaaroverzicht het beginsaldo per 1 januari, het eindsaldo per 31 december en de werkelijk betaalde rente in het betreffende jaar. De saldi op uw jaaroverzicht betreffen netto saldi. Dat zijn de bedragen die u op 1 januari en 31 december nog aan DEFAM moest terugbetalen, zonder de rente. Dit is het bedrag dat u nodig heeft voor uw aangifte.

Meer jaaroverzichten bij meer leningen

Heeft u meerdere leningen bij DEFAM, dan ontvangt u van iedere lening een jaaroverzicht.

Via MijnDEFAM of per post

DEFAM zet het jaaroverzicht voor u klaar in MijnDEFAM. Daar kunt u het jaaroverzicht downloaden voor uw belastingaangifte. Heeft u geen MijnDEFAM, dan ontvangt u het jaaroverzicht per post.

Rente wel of niet aftrekbaar?

Gebruikt u uw DEFAM lening voor woningverbetering, dan kunt u de rente aftrekken bij uw belastingaangifte. U moet op verzoek van de Belastingdienst wel kunnen aantonen dat u de lening inderdaad voor dit doel gebruikt heeft.