Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Kan ik als buitenlander een lening afsluiten in Nederland?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Kan ik als buitenlander een lening afsluiten in Nederland?

Woont en werkt u als buitenlander in Nederland, dan kunt u onder voorwaarden een lening afsluiten bij een Nederlandse bank. De regels die hiervoor gelden kunnen per kredietverstrekker verschillen. Wel geldt altijd dat u in Nederland moet wonen en uw inkomen hier moet ontvangen.

Aanvullende voorwaarden

Voordat een bank een lening verstrekt, wil de kredietverstrekker verschillende dingen van u weten. Naast de standaard voorwaarden die voor alle leningaanvragen gelden zoals uw inkomen, uitgaven en eventuele andere leningen, stellen banken aanvullende voorwaarden als u geen Nederlander bent.

Heeft u voldoende binding met Nederland, bent u EU-ingezetene of heeft u een verblijfsvergunning, heeft u een Nederlandse betaalrekening én staat u positief geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR), dan zien uw mogelijkheden voor een lening in Nederland er goed uit. We leggen de aanvullende voorwaarden hieronder verder uit.

Heeft u voldoende binding met Nederland?

Sluit u als buitenlander een lening af in Nederland, dan wil de bank graag dat u in Nederland blijft totdat de lening volledig is terugbetaald. Om dit te beoordelen, bekijkt de bank of u voldoende binding heeft met Nederland. Hierbij kijkt de bank onder andere naar uw arbeidscontract. Heeft u een vaste baan voor onbepaalde tijd of bent u tijdelijk aangesteld? Een contract voor onbepaalde tijd geeft de bank meer zekerheid over uw verblijf in Nederland. Ook wil de bank graag weten hoe lang u al in Nederland woont en werkt, wat uw verblijfsstatus is en uw gezinssituatie. Woont u hier alleen of met uw gezin? Al deze factoren samen geven de bank een goed beeld van uw binding met Nederland.

Bent u ingezetene van de EU of heeft u een verblijfsvergunning?

Uiteraard is het voor de bank ook van belang dat u in Nederland mag verblijven. Ingezetenen van de EU mogen overal binnen de EU wonen en werken. Komt u van buiten de EU, dan vraagt de bank naar uw verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geeft u goede kansen op een lening bij een Nederlandse kredietverstrekker.

Heeft u een Nederlandse betaalrekening?

Voor vrijwel alle kredietverstrekkers is het een vereiste dat uw inkomen op een Nederlandse betaalrekening wordt gestort. Om in aanmerking te komen voor een lening moet u dus in ieder geval zorgen dat uw werkgever uw salaris op een Nederlandse rekening overmaakt.

Staat u positief bekend bij BKR?

Kredietverstrekkers bekijken altijd uw registraties bij BKR. Aan de hand hiervan kan de bank uw betaalgedrag beoordelen. Heeft u uw leningen in het verleden altijd netjes op tijd terugbetaald, dan geeft dit een positief beeld en is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Wilt u voor het eerst een lening afsluiten en heeft u geen verleden bij BKR, dan lijkt dat positief. De bank kan dan echter niet uw betalingsverleden beoordelen wat de mogelijkheden voor een lening kan beperken. Een positieve BKR-registratie geeft u de beste mogelijkheden voor een lening.

Zien alle voorwaarden er gunstig uit en past een lening binnen uw financiële mogelijkheden, dan is de kans groot dat u als buitenlander geld kunt lenen bij een Nederlandse kredietverstrekker.

Als buitenlander geld lenen bij Ambtenarenlening

Ook buitenlandse werknemers kunnen geld lenen bij Ambtenarenlening. Bent u werkzaam als ambtenaar, semiambtenaar, werkt u in het onderwijs of in de zorg, dan leent u bij Ambtenarenlening tegen de laagste rente van Nederland. Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden? Wij sturen u graag een vrijblijvende offerte.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening