Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Kan ik een lening boetevrij aflossen?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Kan ik een lening boetevrij aflossen?

U heeft een lening afgesloten en onverwachts extra geld tot uw beschikking. Is het mogelijk om de lening vervroegd boetevrij af te lossen? En is het verstandig om dit te doen? U leest wat de voordelen van boetevrij aflossen zijn en welke mogelijkheden er voor verschillende soorten leningen zijn.

Wat is boetevrij aflossen?

Boetevrij aflossen is het doen van een of meerdere extra aflossingen op uw lening, zonder dat hiervoor boeterente in rekening wordt gebracht. U kan de hele lening in een keer aflossen, of een deel daarvan. U mag zelf kiezen hoeveel en wanneer u extra boetevrij aflost.

Bij een persoonlijke lening betaalt u maandelijks een bepaald bedrag aan aflossing en rente terug aan de verstrekker van de lening. In principe hoort er bij een lening een vaste looptijd. U weet bij het afsluiten van de lening hoeveel maanden of jaren u het maandelijkse bedrag moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Heeft u onverwacht extra geld tot uw beschikking, bijvoorbeeld door een erfenis of een flinke bonus? Dan kunt u overwegen om uw lening in één keer volledig terug te betalen, zodat u hier vanaf bent. In veel gevallen is het mogelijk om boetevrij af te lossen: u kunt dan het volledige bedrag terug betalen zonder extra kosten of een boete.

Waarom zou ik vervroegd aflossen?

Er zitten verschillende voordelen verbonden aan het vervroegd aflossen van (een deel van) uw lening. Wanneer u tussentijds een flink deel van de lening afbetaalt, wordt de looptijd van de lening korter. Dit betekent dat u eerder van uw lening af bent en dat u minder maanden rente hoeft te betalen. Daarnaast gaan ook uw maandelijkse rentekosten omlaag. Volledig aflossen betekent dat u helemaal geen rente meer hoeft te betalen. Door uw lening vervroegd af te lossen, bespaart u dus geld en kunt u dit geld aan andere zaken uitgeven. Ook biedt het de mogelijkheid om een hogere hypotheek te krijgen, omdat u geen of minder schulden hebt.

Zijn er extra kosten verbonden aan vervroegd aflossen?

Of er extra kosten verbonden zijn aan het vervroegd aflossen van uw lening, hangt af van de lening die u afgesloten hebt. Tegenwoordig kunnen vrijwel alle leningen vervroegd boetevrij afgelost worden, maar bij leningen die al langer lopen is dat niet altijd het geval. Of vervroegd aflossen boetevrij kan, is een belangrijke factor bij het afsluiten van een lening en zeker iets waar u rekening mee dient te houden. Heeft u een lening die al langer loopt? Controleer dan in de afgesloten overeenkomst wat er mogelijk is.

Waarom brengen banken of kredietverstrekkers een boete in rekening?

Banken of kredietverstrekkers verdienen aan het geven van leningen. U leent een bepaald bedrag wat u in een bepaald aantal maanden terug betaalt en daarbovenop betaalt u rente aan de bank of kredietverstrekker. Het rentebedrag is hoe de bank verdient aan de lening. Wanneer u de lening opeens vervroegd deels of volledig aflost, verandert het openstaande bedrag. Hierdoor mist de bank of kredietverstrekker een deel van de inkomsten, wat gecompenseerd kan worden met een boete. Tegenwoordig is boetevrij aflossen vrijwel altijd mogelijk, maar het is belangrijk om dit goed te controleren.

Persoonlijke lening: kan ik boetevrij aflossen?

Een persoonlijke lening kunt u tegenwoordig altijd boetevrij aflossen bij de bekendste banken en kredietverstrekkers. Enkele uitzonderingen hierop zijn persoonlijke leningen die vele jaren geleden zijn afgesloten. Wanneer er een boete in rekening wordt gebracht, gaat het vaak om een half procent van het afgeloste bedrag bij een lening die nog maximaal een jaar loopt of één procent bij leningen die nog langer lopen. U kunt dus berekenen of het vervroegd aflossen van de rekening zinvol is of niet.

Doorlopend krediet: kan ik boetevrij aflossen?

Omdat een doorlopend krediet een flexibele leenvorm is, kunt u hierbij altijd boetevrij aflossen. Tot de kredietlimiet kunt u zoveel geld opnemen als u wilt en u kunt ook zoveel aflossen als u wilt. Bij een doorlopend krediet is het wettelijk geregeld dat er geen boetes in rekening gebracht mogen worden. Heeft u alles in één keer afgelost? Vergeet dan niet om het doorlopend krediet te beëindigen bij uw bank. Dit gaat niet automatisch na aflossing, omdat het een doorlopende lening is.

Ambtenarenlening: kan ik vervroegd aflossen?

Een ambtenarenlening is een lening speciaal voor mensen die in de publieke sector werken. U leent geld tegen een lage rente, waardoor u maandelijks minder terug hoeft te betalen dan bij een andere persoonlijke lening. Een ander voordeel van de ambtenarenlening is dat u boetevrij kunt aflossen. U lost maandelijks zoveel af als u wilt, zonder dat hier extra kosten of een boete aan verbonden zijn. U kunt het bedrag in één keer terug betalen en bent volledig van de lening af. U kunt ook maandelijks iets meer terugbetalen, waardoor de looptijd van de lening verkort wordt.

Studieschuld: is vervroegd aflossen verstandig?

Ook bij uw studieschuld geldt dat u altijd boetevrij extra mag aflossen. U kunt dus zonder problemen extra aflossen bij DUO. Of dit verstandig is, is een andere vraag. Een studieschuld heeft een erg lage rente, waardoor er minder voordelen aan vervroegd aflossen zitten dan bij een persoonlijke rekening. U kunt zelfs belastingvoordeel hebben door niet vervroegd af te lossen, maar voor het afsluiten van een hypotheek is een studieschuld wel weer ongunstig. Hoe verstandig vervroegd aflossen is, hangt dus van uw persoonlijke situatie af.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening