Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Waar kan een bank een lening op afwijzen?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Waar kan een bank een lening op afwijzen?

Als u een aanvraag doet voor een persoonlijke lening, beoordeelt de bank of de lening past binnen uw financiële mogelijkheden. U moet de lening immers ook terug kunnen betalen zonder dat u in de problemen komt. Naast uw financiële huishouding, worden ook uw woonsituatie en de samenstelling van uw gezin in de beoordeling meegenomen. Ziet alles er goed uit, dan keurt de bank uw aanvraag goed en ontvangt u het geld op uw bankrekening. Helaas kan het ook gebeuren dat de bank uw aanvraag afwijst. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn.

Te jong of te oud

Banken hanteren leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van leningen. Als minimale leeftijd houden banken 21 jaar aan. Vaak geldt 76 jaar als bovengrens voor het lenen van geld. Als u een lening afsluit, moet u deze ook weer kunnen terugbetalen. Daarvoor zijn onder andere een stabiel inkomen en vast dienstverband van belang. Onder de 21 jaar zijn deze factoren een stuk minder zeker. Om de lening op tijd terug te kunnen betalen, moet u ook niet te oud zijn. Hoe ouder u bent bij het afsluiten van de lening, hoe sneller u de lening moet terugbetalen en hoe hoger daardoor uw maandlasten zijn. Boven de 76 wordt het risico voor de bank te groot om u nog een lening aan te kunnen bieden.

Te laag inkomen

Hoeveel u kunt lenen wordt grotendeels bepaald door de hoogte van uw inkomen. U moet voldoende verdienen om de lening naast uw andere lasten te kunnen betalen. Verdient u niet genoeg voor de lening die u graag wilt, dan wijst de bank het gevraagde bedrag af, maar kunt u wellicht wel een lagere lening afsluiten.

Te hoge lasten

Heeft u al meer leningen lopen zoals een hypotheek, dan hebben deze invloed op uw mogelijkheden voor het afsluiten van een nieuwe lening. Hoe meer u aan leningen uit heeft staan, hoe kleiner de kans dat er nog een krediet bij kan. Zit u aan uw maximale leencapaciteit dan is het helaas niet mogelijk om nog een lening af te sluiten en wijst de bank uw aanvraag af. Bij de berekening van het bedrag dat u maximaal kunt lenen, maakt de bank gebruik van zogenaamde leennormen. Daarbij spelen on andere uw woon- en gezinssituatie een rol. Woont u in een huurwoning, dan leidt dat tot een ander bedrag onder aan de streep dan wanneer u in een koopwoning woont. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van uw gezin. Bent u alleenstaand of samenwonend en heeft u wel of geen kinderen.

Het totale plaatje aan inkomsten en lasten moet positief uitvallen om een lening aan te kunnen gaan.

Tijdelijk dienstverband

Werkt u nog niet zo lang bij uw werkgever en heeft u een tijdelijk dienstverband, dan brengt dat voor de bank meer risico met zich mee. U moet de lening ook nog kunnen betalen als u uw baan verliest. Om uw kansen op de lening te verhogen als u geen vaste baan heeft, kunt u uw werkgever om een intentieverklaring vragen. Daarin spreekt uw werkgever de intentie uit om u in vaste dienst te nemen als uw functioneren en de marktomstandigheden niet veranderen. Dit geeft de bank meer zekerheid over een stabiel inkomen.

Een negatieve BKR-notering

Alle kredieten worden geregistreerd bij BKR. Dat geldt niet alleen voor uw lening en hypotheek, maar bijvoorbeeld ook voor een telefoonabonnement met toestel. Zolang u uw schulden netjes maandelijks betaalt, is er niks aan de hand. Maar loopt u een achterstand op in uw betalingen, dan wordt dit bij BKR geregistreerd met een A-code, ook wel de achterstandsmelding genoemd. U krijgt deze code als u enkele maanden achterloopt met het terugbetalen van uw lening. Een dergelijke codering is niet gunstig voor uw leningaanvraag. De kans dat uw lening wordt afgewezen is dan ook groot.

Te veel krediet op uw naam

Heeft u al meer leningen of een private lease auto, dan heeft dit invloed op uw mogelijkheden voor een lening. Komt u met een nieuwe lening boven uw maximale leencapaciteit, dan zit een nieuwe lening er niet in. U zult dan eerst een of meer leningen moeten aflossen om weer geld te kunnen lenen. Loopt uw private lease contract binnenkort af en wilt u geen nieuw contract afsluiten, dan biedt dit nieuwe leenmogelijkheden.

Onregelmatigheden op uw bankafschrift

Bij de aanvraag van een lening, vraagt de bank altijd om een bankafschrift van maximaal twee maanden oud. Dit gebruikt de bank niet alleen om te controleren of uw salaris daadwerkelijk aan u overgemaakt wordt, maar de bank kijkt ook of er afwijkende betalingen op staan, zoals betalingen aan een deurwaarder of incassobureau. Dergelijke afschrijvingen geven de bank geen positief beeld over uw betaalgedrag en kan daarom reden zijn om uw lening af te wijzen.

Een nog niet afgeronde echtscheiding

U kunt geen lening afsluiten als u in scheiding ligt. Dit kan pas als de scheiding volledig is afgerond. Dan pas is uw nieuwe financiële situatie duidelijk en kan de bank bepalen welke mogelijkheden u heeft. De bank zal uw aanvraag daarom tot die tijd afwijzen.

Uw mogelijkheden bij Ambtenarenlening

Bent u werkzaam als ambtenaar of semiambtenaar en wilt u graag weten wat uw mogelijkheden voor een persoonlijke lening zijn, dan vraagt u heel eenvoudig een vrijblijvende offerte aan bij Ambtenarenlening. Komt u in aanmerking voor een Ambtenarenlening, dan betaalt u ook nog eens de laagste rente van Nederland.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening