Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening

Om gratis een offerte van Ambtenarenlening aan te vragen, klik hier.

Waarom geldt er een draagkrachtnorm bij private lease?

Bij het afsluiten van een private leasecontract gaat u voor langere tijd een financiële verplichting aan. Om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt, beoordeelt de leasemaatschappij vooraf of uw inkomen en lasten het leasecontract mogelijk maken. Hiervoor gebruikt de leasemaatschappij een draagkrachtnorm (ook wel ‘leennorm’ genoemd). De draagkrachtnorm geeft aan welk bedrag u over moet houden voor uw levensonderhoud nadat u alle vaste lasten heeft betaald.

Om dit goed vast te kunnen stellen, vraagt de leasemaatschappij verschillende gegevens van u op. Zo wil de leasemaatschappij via een recente salarisstrook inzicht krijgen in uw inkomen. Met een bankafschift vraagt de leasemaatschappij de storting van uw salaris en uw vaste lasten aan te tonen.

Ook mag de leasemaatschappij gegevens opvragen bij BKR (Bureau Krediet Registratie). Net als een persoonlijke lening en hypotheek, wordt ook een private leasecontract geregistreerd bij BKR. Zo wordt u als consument beschermd tegen te hoge, maandelijkse lasten. De draagkrachtnorm voor private lease is gelijk aan de leennorm voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet en is gebaseerd op de minimum voorbeeldbegrotingen van het NIBUD.