Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wanneer krijg ik een negatieve BKR-registratie?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wanneer krijg ik een negatieve BKR-registratie?

Heeft u een krediet van meer dan 250 euro dat langer dan één maand loopt, dan staat het krediet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Betaalt u het krediet netjes terug en zijn er geen bijzonderheden, dan wordt deze registratie een positieve registratie genoemd. Gebeurt er wel iets tijdens de looptijd van het krediet, dan kan dit leiden tot een negatieve registratie.

Wanneer wordt uw BKR-registratie negatief?

Loopt u achter met het terugbetalen van uw lening of krediet, dan geven kredietverstrekkers dit door aan BKR. Uw betalingsachterstand leidt dan tot een negatieve BKR-registratie. Zit u financieel in de knel en kunt u de lening niet terugbetalen, dan is het belangrijk dat u hierover aan de bel trekt bij de kredietverstrekker. Samen kunt u dan een betalingsregeling treffen. Dat neemt niet weg dat u een negatieve registratie behoudt. Bij BKR wordt vervolgens geregistreerd dat u een aflossingsregeling heeft afgesproken na een betalingsachterstand.

Naast een betalingsachterstand en een aflossingsregeling om de betalingsachterstand in te lopen, kunnen ook andere bijzonderheden tot een negatieve registratie leiden. Een van de meest negatieve is dat de lening is opgeëist. Houdt u zich niet aan de leningvoorwaarden door de lening bijvoorbeeld niet terug te betalen, dan kan de kredietverstrekker de lening in het ergste geval opeisen. Dat betekent dat de kredietverstrekker kan eisen dat de lening per direct wordt terugbetaald.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u een betalingsachterstand heeft. De kredietverstrekker is verplicht achterstanden door te geven aan BKR. Het is daarom belangrijk om altijd met uw kredietverstrekker in contact te blijven als het even niet lukt met betalen. Dat bevordert de onderlinge relatie en des te eerder kunnen betalingsproblemen worden aangepakt zodat u niet verder in de problemen komt.

Hoe lang blijft uw registratie zichtbaar?

Een krediet blijft tot 5 jaar nadat het volledig is terugbetaald zichtbaar bij BKR. Dat geldt ook voor negatieve registraties zoals een betalingsachterstand, ook als u de achterstand heeft ingelopen. Blijft de achterstand bestaan en is de lening door de kredietverstrekker opgeëist, dan blijft ook dat 5 jaar zichtbaar. Dat geldt eveneens als de situatie is opgelost. De kans dat u opnieuw in de problemen komt is namelijk groter als u eerder betalingsproblemen heeft gehad dan wanneer u altijd netjes op tijd betaalt. Door een negatieve BKR-registratie nog 5 jaar te laten zien, voorkomt BKR dat u (opnieuw) in de problemen komt.

Geld lenen met een negatieve BKR-registratie

Heeft u een negatieve registratie bij BKR, dan wordt het heel lastig of onmogelijk om een nieuwe lening af te sluiten. Zolang u netjes betaald, werkt een BKR-registratie in uw voordeel. De kredietverstrekker kan namelijk zien dat uw betaalgedrag in orde is. Heeft u een problemen gehad met terugbetalen, dan kan dat voor de kredietverstrekker een waarschuwing zijn en zal de kredietverstrekker extra voorzichtig zijn bij het verstrekken van een nieuwe lening. Uiteindelijk is het aan de kredietverstrekker of u een nieuwe kunt afsluiten of niet. Is uw situatie danig veranderd, dan kan dat positief zijn voor uw aanvraag, De kredietverstrekker kan ook besluiten u minder te laten lenen dan uw financiële situatie (op papier) toelaat.

Uw leenmogelijkheden bij Ambtenarenlening

Benieuwd naar uw leenmogelijkheden? Ambtenaren en semiambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening. Welk percentage u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie. Een vrijblijvende offerte geeft u zicht op wat Ambtenarenlening u kan bieden.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening