Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening

Om gratis een offerte van Ambtenarenlening aan te vragen, klik hier.

Wat gebeurt er met mijn private leasecontract bij overlijden?

Heeft u een private leasecontract en komt u te overlijden, dan kunnen uw erfgenamen, afhankelijk van de voorwaarden van de leasemaatschappij, de leaseovereenkomst vaak kosteloos opzeggen. Dit geldt echter niet altijd.

Staat het leasecontract op twee namen en is de andere contractant niet overleden, dan gaat het contract over op de overgebleven persoon. Het leasecontract staat dan voortaan op één naam met één contractant. Pas als deze persoon ook overlijdt, kan het contract door de erfgenamen kosteloos worden stopgezet.

Bent u de enige contractant dan kunnen uw erfgenamen de leaseovereenkomst direct, zonder kosten, opzeggen. Zij moeten het voertuig direct na de opzegging inleveren en moeten tot die tijd het maandbedrag en eventuele andere openstaande bedragen betalen.