Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat is BKR?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wat is BKR?

Als u een lening afsluit, een product op afbetaling koopt of een telefoonabonnement neemt met een nieuw toestel, komen uw gegevens in de database van Bureau Krediet Registratie (BKR) terecht. BKR registreert alle kredieten die in ons land worden afgesloten. Ook als u slechts voor korte tijd een lening afsluit. Dit is overigens helemaal niet erg. Uw registratie bij BKR vormt pas een probleem als u een betalingsachterstand heeft.

Bureau Krediet Registratie

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze instelling registreert alle kredieten in Nederland in een grote database. BKR registreert persoonlijke leningen en doorlopende kredieten, maar ook afbetalingsregelingen bij webwinkels, producten die u op afbetaling koopt en andere langdurige financiële verplichtingen. Zelfs als u een telefoonabonnement met nieuw toestel afsluit, komen uw gegevens bij BKR terecht. Dit komt omdat dit abonnement ook als lening wordt gezien.

BKR registreert niet alleen alle kredieten in Nederland, maar ook de betalingsachterstanden op leningen. Heeft u een persoonlijke lening afgesloten en betaalt u deze niet volgens de betalingsregeling in de kredietovereenkomst terug? Dan kunnen aangesloten organisaties dit in de database van het BKR zien. Uw betalingsachterstand kan ervoor zorgen dat u geen nieuwe lening af kunt sluiten.

De verschillende BKR-coderingen

Er zijn zeven BKR-coderingen.

De A-code

De A-code wordt ook wel de achterstandsmelding genoemd. U krijgt deze code als u enkele maanden achterloopt met het terugbetalen van uw lening. Wanneer uw achterstand precies wordt gemeld, verschilt per kredietsoort.

De H-code

De H-code is de zogenaamde herstelmelding. Als u deze codering heeft, betekent dit dat u weer bij bent met uw betalingen.

Code 1

Code 1 geeft aan dat er een aflossingsregeling of schuldregeling is getroffen met uw kredietverstrekker. U heeft nog wel een betalingsachterstand, maar u heeft een regeling getroffen om deze achterstand terug te betalen.

Code 2

Code 2 geeft aan dat uw kredietverstrekker het restant van uw vordering in één keer opeist. Dit betekent dat u het openstaande bedrag van uw krediet in één keer moet betalen.

Code 3

Code 3 kan twee betekenissen hebben. De eerste betekenis is een afboeking. Als code 3 voor een afboeking staat, heeft uw kredietverstrekker besloten om uw dossier tijdelijk links te laten liggen. Binnen een periode van 5 jaar wordt u weer door uw kredietverstrekker aangeschreven. Zo niet, dan is uw dossier verjaard.

Daarnaast kan code 3 voor kwijtschelding staan. Als uw schuld wordt kwijtgescholden, hoeft u deze niet meer te betalen. Een kredietverstrekker kan ook een deel van uw schuld kwijtschelden.

Code 4

Code 4 geeft aan dat uw kredietverstrekker geen contact met u heeft kunnen leggen. Bijvoorbeeld omdat u verhuisd bent en uw nieuwe adres niet heeft doorgegeven. Ook kunt u een code 4 krijgen als u geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.

Code 5

Tot slot is er nog code 5. Deze code geeft aan dat er een betalingsregeling is getroffen voor uw hypotheek. Code 5 is altijd preventief en bovendien van tijdelijke aard. Is uw betalingsregeling afgelopen, dan wordt de code weer verwijderd.

Uw BKR gegevens opvragen

Bent u benieuwd welke codering u heeft bij BKR? Dan kunt voor 4,95 euro uw gegevens opvragen bij BKR.

 

 

 

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening