Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat is de AFM?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wat is de AFM?

Als u een lening afsluit bij een betrouwbare kredietverstrekker, komt u altijd in aanraking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM: een korte kennismaking

De Autoriteit Financiële Markten of AFM is een nationale toezichthouder. Als autonome organisatie houdt de AFM toezicht op de financiële markten in Nederland. Het gaat dan om lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioen. Ook accountantskantoren en asset management organisaties staan onder toezicht van de AFM.

De AFM ontstond op 1 maart 2012, als rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk voor de AFM en benoemt tevens de bestuurders. Ook is de minister van Financiën degene die bestuurders eventueel kan ontslaan.

De taken van de AFM

Eén van de belangrijkste taken van de AFM is toezien op de naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit is een belangrijke wet, waar diverse voormalige wetten in opgenomen zijn zoals de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) van 1995. Ook handhaaft de AFM de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en is de AFM verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen voor wettelijke controles.

De AFM heeft veel te maken met kredietverstrekkers. De toezichthouder controleert namelijk of kredietverstrekkers hun werk goed doen. Verstrekken kredietverstrekkers slechte leningen of vragen ze een te hoge rente, dan worden ze gestraft. Zij kunnen bijvoorbeeld een boete krijgen.

De bevoegdheden van de AFM

De AFM heeft veel bevoegdheden. Als een kredietverstrekker niet eerlijk handelt, kan de AFM een waarschuwing of aanwijzing geven aan het betreffende bedrijf. Wordt er niet naar deze waarschuwing of aanwijzing geluisterd, dan kan de AFM een stapje verder gaan door een boete op te leggen. Deze boete kan gepaard gaan met een publicatie in een landelijk dagblad over het verkeerd handelen van de betreffende kredietverstrekker en de boete die hierdoor opgelegd is.

Ook kan de AFM een dwangsom opleggen. Geeft de kredietverstrekker nergens gehoor aan, dan kan de Autoriteit Financiële Markten aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM). In dat geval onderzoekt het OM de zaak verder en moet de kredietverstrekker mogelijk voor de rechter komen.

De AFM en betrouwbare kredietverstrekkers

Als een kredietverstrekker goedgekeurd wordt door de AFM, kunt u erop rekenen dat het om een betrouwbare partij gaat. Kredietverstrekkers zijn hier echter niet altijd eerlijk over. Zij kunnen bijvoorbeeld stellen dat ze goedgekeurd zijn door de AFM, terwijl dit misschien in het verleden niet zo was. Op de website van de AFM kunt u zien of een kredietverstrekker een negatief verleden heeft met de AFM. Als dit het geval is, kunt u zich afvragen of u hier nog wel een lening af wilt sluiten. Mogelijk is het interessanter om met een kredietverstrekker in zee te gaan die geen slecht verleden heeft met de AFM.

Ambtenarenlening

Ook Ambtenarenlening staat onder toezicht van de AFM en voldoet aan alle eisen die de autoriteit aan kredietbemiddelaars stelt. Werkt u of uw partner in de publieke sector en wilt u geld lenen bij een betrouwbare partij? Dan kunt u tegen de laagste rente van Nederland een persoonlijke lening afsluiten bij Ambtenarenlening. Vraag een vrijblijvende offerte aan voor de mogelijkheden.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening