Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat is het salaris van een ambtenaar?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
 • Geld lenen tegen de laagste rente
 • U kunt altijd boetevrij aflossen
 • Snel en eenvoudig geregeld

Wat is het salaris van een ambtenaar?

Het salaris van een ambtenaar kan sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de functie, het opleidingsniveau, de werkervaring en de schaal waarin de functie is ingedeeld. In Nederland worden de salarissen van ambtenaren vastgesteld volgens de schalen en treden van de CAO Rijk (Collectieve Arbeidsovereenkomst Rijk). Deze CAO geldt voor werknemers in dienst van de Rijksoverheid.

Structuur van Ambtenarensalarissen

Ambtenaren worden ingedeeld in een salarisschaal, die bestaat uit verschillende treden. Elke schaal heeft een minimum en een maximum salaris, en binnen elke schaal kunnen ambtenaren opklimmen naar hogere treden op basis van hun ervaring en prestaties.

Salarisschalen

De salarisschalen voor ambtenaren variëren van schaal 1 tot schaal 18. Hieronder volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende schalen, met indicatieve maandelijkse bruto salarissen per schaal (zoals vastgesteld in de CAO Rijk per juli 2023):

 • Schaal 1: Minimaal €1.656,54 – Maximaal €2.246,48
 • Schaal 2: Minimaal €1.738,68 – Maximaal €2.318,57
 • Schaal 3: Minimaal €1.804,13 – Maximaal €2.400,21
 • Schaal 4: Minimaal €1.888,01 – Maximaal €2.523,59
 • Schaal 5: Minimaal €1.987,23 – Maximaal €2.742,96
 • Schaal 6: Minimaal €2.099,43 – Maximaal €2.975,50
 • Schaal 7: Minimaal €2.255,10 – Maximaal €3.273,90
 • Schaal 8: Minimaal €2.503,34 – Maximaal €3.549,49
 • Schaal 9: Minimaal €2.823,21 – Maximaal €4.001,92
 • Schaal 10: Minimaal €3.157,68 – Maximaal €4.519,59
 • Schaal 11: Minimaal €3.636,83 – Maximaal €5.546,55
 • Schaal 12: Minimaal €4.092,71 – Maximaal €6.045,33
 • Schaal 13: Minimaal €4.669,26 – Maximaal €6.831,88
 • Schaal 14: Minimaal €5.221,47 – Maximaal €7.625,72
 • Schaal 15: Minimaal €5.916,15 – Maximaal €8.646,88
 • Schaal 16: Minimaal €6.716,23 – Maximaal €9.822,70
 • Schaal 17: Minimaal €7.682,68 – Maximaal €10.965,10
 • Schaal 18: Minimaal €8.840,50 – Maximaal €12.294,22

Factoren die het Salaris van een Ambtenaar Beïnvloeden

 1. Functieniveau en Verantwoordelijkheden
  • Laaggeschoolde functies (zoals administratief medewerkers) bevinden zich vaak in de lagere schalen (schaal 1-6).
  • Middelbaar opgeleide functies (zoals beleidsmedewerkers of teamleiders) bevinden zich meestal in de middelste schalen (schaal 7-10).
  • Hooggeschoolde functies (zoals senior beleidsadviseurs of managers) bevinden zich in de hogere schalen (schaal 11-15).
  • Topfuncties (zoals directeuren-generaal of inspecteurs-generaal) bevinden zich in de hoogste schalen (schaal 16-18).
 2. Opleidingsniveau
  • Ambtenaren met hogere opleidingen, zoals een hbo- of universitaire graad, worden vaak ingedeeld in hogere salarisschalen.
 3. Werkervaring
  • Naarmate een ambtenaar meer ervaring opdoet, kan hij of zij naar hogere treden binnen dezelfde schaal stijgen, wat resulteert in een hoger salaris.
 4. Specialisaties en Certificeringen
  • Specialisaties of aanvullende certificeringen kunnen leiden tot indeling in hogere schalen of sneller stijgen binnen een schaal.
 5. Locatie
  • Hoewel de salarisschalen landelijk vastgesteld zijn, kunnen bepaalde toeslagen en vergoedingen variëren op basis van de locatie, zoals grootstedelijke toeslagen.
 6. CAO-afspraken
  • Periodieke onderhandelingen tussen vakbonden en de overheid kunnen leiden tot verhogingen van de salarisschalen.

Voorbeeld Functies en Salarissen

Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende functies binnen de Rijksoverheid en hun bijbehorende salarisschalen en indicatieve salarissen:

 1. Administratief Medewerker (Schaal 4)
 • Salaris: €1.888,01 – €2.523,59 per maand
 • Taken: Uitvoeren van administratieve taken zoals gegevensinvoer, archivering, en ondersteuning van andere afdelingen.
 1. Beleidsmedewerker (Schaal 10)
 • Salaris: €3.157,68 – €4.519,59 per maand
 • Taken: Ontwikkelen en implementeren van beleidsplannen, adviseren van management en uitvoeren van beleidsanalyses.
 1. Senior Beleidsadviseur (Schaal 13)
 • Salaris: €4.669,26 – €6.831,88 per maand
 • Taken: Leidinggeven aan beleidsprojecten, strategisch advies geven aan topmanagement, en coördineren van beleidsontwikkeling.
 1. Directeur-Generaal (Schaal 17)
 • Salaris: €7.682,68 – €10.965,10 per maand
 • Taken: Verantwoordelijk voor het leiden van een ministerie of grote overheidsinstelling, strategische besluitvorming en vertegenwoordigen van de organisatie.

Extra Toeslagen en Vergoedingen

Naast het basissalaris kunnen ambtenaren in aanmerking komen voor diverse toeslagen en vergoedingen, zoals:

 • Eindejaarsuitkering: Een extra maand salaris die wordt uitgekeerd aan het eind van het jaar.
 • Vakantiegeld: Meestal 8% van het jaarsalaris, uitgekeerd in mei.
 • Reiskostenvergoeding: Vergoeding voor woon-werkverkeer, afhankelijk van de afstand en het gebruikte vervoermiddel.
 • Overwerkvergoeding: Extra betaling voor uren die buiten de normale werkuren worden gewerkt.
 • Onregelmatigheidstoeslag: Toeslag voor werken buiten reguliere kantooruren, zoals nachtdiensten of weekenddiensten.

Loopbaanontwikkeling en Promotiekansen

Ambtenaren hebben vaak goede mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en promotie binnen de overheidsstructuur. Trainingen, opleidingen en doorgroeimogelijkheden worden gestimuleerd om medewerkers te helpen hun carrière te ontwikkelen en naar hogere functies te groeien.

Trainingen en Opleidingen

 • Interne trainingen: Veel ministeries en overheidsorganisaties bieden interne trainingen aan om de vaardigheden van hun medewerkers te verbeteren.
 • Externe opleidingen: Ambtenaren kunnen vaak aanspraak maken op vergoedingen voor externe opleidingen en cursussen die relevant zijn voor hun functie.

Doorgroeimogelijkheden

 • Verticale promotie: Promotie naar een hogere functie en bijbehorende hogere schaal, bijvoorbeeld van beleidsmedewerker naar senior beleidsadviseur.
 • Horizontale mobiliteit: Overstappen naar een vergelijkbare functie binnen een andere afdeling of ministerie, wat nieuwe ervaringen en perspectieven biedt.

Vergelijking met de Particuliere Sector

De salarissen van ambtenaren kunnen in sommige gevallen lager zijn dan vergelijkbare functies in de particuliere sector. Echter, er zijn ook voordelen aan een ambtenarenbaan die de totale compensatie aantrekkelijk maken, zoals:

 • Werkzekerheid: Ambtenarenbanen zijn vaak stabieler met minder risico op ontslag.
 • Pensioenregeling: Ambtenaren hebben meestal goede pensioenregelingen via het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).
 • Werk-privé balans: De overheid bevordert vaak een goede werk-privé balans met flexibele werktijden en mogelijkheden voor thuiswerken.

Conclusie

Het salaris van een ambtenaar in Nederland wordt bepaald door de salarisschalen en treden van de CAO Rijk, met schalen variërend van 1 tot 18. Het exacte salaris hangt af van de functie, opleidingsniveau, werkervaring en specialisaties. Naast het basissalaris kunnen ambtenaren profiteren van diverse toeslagen, vergoedingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals werkzekerheid, pensioenregelingen en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Hoewel de salarissen in sommige gevallen lager kunnen zijn dan in de particuliere sector, bieden ambtenarenbanen vaak voordelen die de totale compensatie aantrekkelijk maken.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening