Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat is mijn maximale leencapaciteit?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wat is mijn maximale leencapaciteit?

Uw maximale leencapaciteit is het maximale bedrag dat u in uw situatie kunt lenen. Dit is geen vast gegeven. Verandert er iets in uw leven, krijgt u bijvoorbeeld een andere baan of gaat u scheiden, dan kan dat hebben gevolgen voor uw leenmogelijkheden. Heeft u de lening eenmaal afgesloten, dan moet u uw lasten kunnen blijven betalen, ook als uw leven er opeens heel anders uitziet. Uw kredietverstrekker maakt daarom aan de hand van een aantal factoren uw risicoprofiel en bepaalt aan de hand daarvan hoeveel u kunt lenen en tegen welke voorwaarden.

Leeftijd

Geld lenen betekent ook dat u dit op een zeker moment moet terugbetalen. U sluit een lening af voor een bepaalde periode. Aan het eind van de looptijd moet de lening volledig afgelost zijn. Bent u al wat ouder, dan neemt verhoudingsgewijs het risico op overlijden toe. Dit kan betekenen dat u alleen kunt lenen voor een kortere periode of dat u minder kunt lenen of tegen een hogere rente. Daarnaast hanteren kredietverstrekkers een minimum leeftijd waarop u een lening kunt aangaan. Vaak is dit vanaf 21 jaar.

Inkomen

Uw bruto maandinkomen is een belangrijke maatstaf voor wat u kunt lenen. Een hoger inkomen biedt over het algemeen meer mogelijkheden dan een lager salaris. Hiervoor vraagt de kredietverstrekker een recente loonstrook en een afschrift van de bankrekening waar uw salaris op gestort wordt.

Dienstverband

De kredietverstrekker wil ook graag weten of u een vaste baan heeft of een tijdelijk contract. Werkt u al jaren bij dezelfde werkgever en heeft u een vast contract, dan biedt dat de bank meer zekerheid dan een korter dienstverband of tijdelijke baan. Wilt u toch geld lenen met een een tijdelijk contract, dan kan de kredietverstrekker om een intentieverklaring vragen. Hierin geeft uw werkgever aan of hij van plan is om u in vaste dienst te nemen als u goed blijft functioneren en de bedrijfsomstandigheden niet veranderen. Hoe meer zekerheid de bank heeft, hoe meer geld u kunt lenen.

Gezinssituatie

Woont u alleen of heeft u een gezin? Banken rekenen met bepaalde kosten voor levensonderhoud. Die liggen voor een gezin met kinderen hoger dan voor een alleenstaande of tweeverdieners zonder kinderen. Dat betekent dat u minder overhoudt voor bijvoorbeeld een lening en dus ook minder kunt lenen. Daarbij hangt het er ook nog van af of beide partners werken of een van beiden.

Woonsituatie

De bank wil ook graag weten hoe u woont. Heeft u een eigen woning of huurt u een huis? U kunt ook inwonend zijn, bijvoorbeeld als u op kamers woont of nog bij uw ouders. De bank rekent dan met een fictieve woonlast, ook als u geen huur of bijdrage hoeft te betalen. Die woonlast wordt meegenomen in de berekening van uw leencapaciteit. Over het algemeen wordt een koopwoning beter beoordeeld dan een huurwoning, omdat woningeigenaren beter in staat blijken aan hun financiƫle verplichtingen te voldoen. Als woningeigenaar zult u daarom makkelijker en meer geld kunnen lenen.

Leenervaring

Heeft u meer leningen of een hypotheek? Dan heeft dat invloed op uw leencapaciteit. Hoe meer leningen en dus verplichtingen u heeft, hoe minder er over blijft voor een nieuwe lening. Al uw kredieten staan geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor uw mobiele telefoonabonnement met een nieuw toestel of als u een private leaseauto heeft.

Wat er over blijft voor een nieuwe lening, wordt ook bepaald door uw betaalgedrag. Betaalt u altijd netjes op tijd of heeft u een negatieve codering bij BKR, omdat u bijvoorbeeld een betalingsachterstand heeft. In dat laatste geval wordt het erg lastig een nieuwe lening af te sluiten.

Daarnaast scoort een positieve leenervaring meer punten dan wanneer u nog niet eerder een lening heeft gehad. U heeft dan nog geen leenervaring. Dat maakt het voor de bank lastiger om uw betaalgedrag te beoordelen.

Geld lenen tegen de laagste rente

Bent u (semi)ambtenaar of werkt uw partner in de publieke sector, dan kunt u tegen de laagste rente van Nederland een lening afsluiten bij Ambtenarenlening. Om te weten hoeveel u kunt lenen en tegen welke rente, kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening