Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Welke gegevens mag een bank vragen voor het afsluiten van een lening?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Welke gegevens mag een bank vragen voor het afsluiten van een lening?

Banken staan voor hun activiteiten onder toezicht van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM). Deze toezichthouder controleert onder andere of banken zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit die wet zijn banken verplicht onderzoek te doen naar hun klanten. Daarvoor moeten ze controleren wie hun klanten zijn, waar het geld van hun klanten vandaan komt en waar zij dit voor gebruiken. Om dit te kunnen onderzoeken, mag de bank u om een aantal gegevens vragen zolang deze relevant zijn voor uw lening.

Wat de bank minimaal nodig heeft

Wat de bank in ieder geval van u nodig heeft is:

  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart
  • een loonstrook van maximaal twee maanden oud); Bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of wanneer u met pensioen bent, mag u uw inkomsten aantonen met een uitkeringsspecificatie.
  • een recent bankafschrift van een volledige maand (maximaal twee maanden oud)

Daarnaast kan het nodig zijn dat de bank aanvullende stukken nodig heeft om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Denk aan een kopie van uw echtscheidingsconvenant als u gescheiden bent of een overzicht van uw eventuele andere leningen.

Uw belang

Vindt u het vervelend om uw persoonlijke gegevens aan te leveren, bedenk dan dat de bank dat doet om u en zichzelf te beschermen en dat dit een verplichting is vanuit de Wwft. Een andere wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verplicht banken bovendien om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en ze niet voor andere doeleinden dan uw lening te gebruiken.

Ook Ambtenarenlening werkt volgens de richtlijnen van de Wwft en de AVG. Wij verwerken en bewaren uw gegevens zorgvuldig.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening