Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Welke informatie is nodig voor een leningaanvraag bij Defam?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
 • Geld lenen tegen de laagste rente
 • U kunt altijd boetevrij aflossen
 • Snel en eenvoudig geregeld

Welke informatie is nodig voor een leningaanvraag bij Defam?

Een leningaanvraag bij Defam vereist het verstrekken van verschillende soorten informatie om de kredietwaardigheid van de aanvrager te beoordelen en ervoor te zorgen dat de lening past bij de financiële situatie van de aanvrager. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de informatie die nodig is voor een leningaanvraag bij Defam.

 1. Persoonlijke Informatie

Identificatie

 • Volledige naam: Voor- en achternaam van de aanvrager.
 • Geboortedatum: Om leeftijd en volwassenheid te bevestigen.
 • Burgerservicenummer (BSN): Voor identificatie- en fiscale doeleinden.
 • Nationaliteit: Om te bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor de lening.

Contactgegevens

 • Adres: Huidig woonadres inclusief straat, huisnummer, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer: Voor contactdoeleinden.
 • E-mailadres: Voor correspondentie en updates.
 1. Woonstatus

Huidige Woonstatus

 • Woonvorm: Of de aanvrager huurder, eigenaar of inwonend is.
 • Duur van verblijf: Hoe lang de aanvrager al op het huidige adres woont.
 1. Financiële Informatie

Inkomsten

 • Maandelijkse netto-inkomsten: Het netto-inkomen uit werk of uitkeringen.
 • Werkgever: Naam en contactgegevens van de huidige werkgever.
 • Duur van het dienstverband: Hoe lang de aanvrager al bij de huidige werkgever werkt.
 • Extra inkomsten: Zoals partnerinkomsten, alimentatie of andere vaste inkomsten.

Uitgaven

 • Maandelijkse vaste lasten: Huur of hypotheek, energiekosten, verzekeringen, en andere terugkerende uitgaven.
 • Huidige schulden: Overzicht van bestaande leningen, creditcardschulden en andere financiële verplichtingen.
 1. Leninggegevens

Lening Specificaties

 • Leningbedrag: Het bedrag dat de aanvrager wil lenen.
 • Leningdoel: De reden voor de lening, zoals een verbouwing, een auto, of het consolideren van schulden.
 • Looptijd: De gewenste looptijd van de lening, meestal variërend van 12 tot 120 maanden.
 1. Identiteitsverificatie

Documenten

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs: Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Bankafschrift: Recent bankafschrift om het bankrekeningnummer en de financiële situatie te verifiëren.
 1. Kredietwaardigheidscheck

Defam voert een kredietcheck uit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) om de kredietwaardigheid van de aanvrager te beoordelen. Dit helpt om inzicht te krijgen in de betaalhistorie van de aanvrager en eventuele negatieve registraties die invloed kunnen hebben op de goedkeuring van de lening.

 1. Overige Documentatie

Afhankelijk van de specifieke situatie van de aanvrager kan Defam aanvullende documentatie opvragen, zoals:

 • Salarisstroken: Recente salarisstroken om het opgegeven inkomen te verifiëren.
 • Jaaropgaven: Vooral belangrijk voor zelfstandigen of ondernemers.
 • Werkgeversverklaring: Om de duur en stabiliteit van het dienstverband te bevestigen.
 • WOZ-beschikking: Voor huiseigenaren, ter bevestiging van de waarde van de woning.

Conclusie

Voor een succesvolle leningaanvraag bij Defam is het cruciaal om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. De benodigde gegevens omvatten persoonlijke en contactinformatie, financiële gegevens, details over het gewenste leenbedrag en de leningdoelstelling, en documenten voor identiteitsverificatie. Daarnaast zal Defam een kredietwaardigheidscheck uitvoeren bij het BKR. Het tijdig en correct aanleveren van deze informatie helpt om het aanvraagproces soepel te laten verlopen en verhoogt de kans op een positieve beoordeling en snelle afhandeling van de lening.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening