Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wie kunnen er allemaal lenen bij Ambtenarenlening?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wie kunnen er allemaal lenen bij Ambtenarenlening?

Een ambtenarenlening is een lening die speciaal bedoeld is voor ambtenaren: mensen die werkzaam zijn in de publieke sector. Ambtenaren kunnen tegen gunstige voorwaarden een persoonlijke lening afsluiten, bijvoorbeeld voor een verbouwing of om een auto mee te kopen. De rente is laag bij de ambtenarenlening, waardoor u voordeliger leent en minder kosten maakt. Wie kunnen er allemaal geld lenen met een ambtenarenlening? Oftewel: welke overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties zijn er binnen de publieke sector?

Overheidsorganisaties

Uiteraard bent u een ambtenaar wanneer u voor een overheidsorganisatie werkt. Hier vallen bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen onder. Ook medewerkers van de politie of het Koninklijk Huis vallen onder overheidsorganisaties. Andere voorbeelden van overheidsorganisaties zijn adviescolleges, de regering en de rechterlijke macht. Iedereen die voor een officiƫle overheidsinstantie werkt valt onder de publieke sector en kan dus in principe geld lenen via een ambtenarenlening.

Politieke partijen

Onder semioverheidsorganisaties vallen onder andere politieke partijen. Hierbij geldt dat de politieke partijen in de Eerste en Tweede kamer werkzaam moeten zijn om geclassificeerd te worden als semioverheidsorganisatie. Deze politici kunnen geld lenen via een ambtenarenlening. Ook medewerkers van buitenlandse ambassades en consulaten vallen onder de publieke sector.

Culturele instellingen

Medewerkers van culturele instellingen werken indirect voor de overheid. Hierbij kunt u denken aan rijksmusea die gefinancierd worden door de overheid, maar ook aan andere culturele instellingen die bij de publieke sector horen. Mensen werkzaam bij culturele instellingen die subsidie van de overheid ontvangen, kunnen een ambtenarenlening aanvragen. Er zijn ook culturele instellingen die geen subsidie ontvangen en dus ook niet bij de publieke sector horen. Bij culturele instellingen kunt u denken aan podiumkunsten, musea, beeldende kunst, film, letteren en de creatieve industrie.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen behoren tot de semioverheidsorganisaties. Hierbij wordt er al snel aan universiteiten en hogescholen gedacht, waarbij er niet alleen onderwezen wordt, maar waar ook onderzoek gedaan wordt wat deels door de overheid gefinancierd wordt. Ook universitair medische centra vallen onder onderwijs- en onderzoeksinstellingen, omdat er artsen opgeleid worden en onderzoek gedaan wordt. Ook andere vormen van onderwijs vallen onder de publieke sector, zoals primair onderwijs en voortgezet onderwijs. In principe kan iedereen die werkzaam is in het onderwijs geld lenen bij Ambtenarenlening.

Zorginstellingen

Zorginstellingen vallen onder de publieke sector. De sector zorg en welzijn bestaat uit verschillende branches. Zo kunt u denken aan ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorg, huisartsen en gezondheidscentra. Uiteraard valt verpleging ook onder zorg: thuiszorg, verpleging in ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere zorginstellingen. Ook geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en sociaal werk vallen onder deze sector, net als kinderopvang. Medewerkers die in de publieke sector in de zorg werken kunnen een ambtenarenlening afsluiten.

Overige instellingen

Naast de tot dusver genoemde overheidsinstellingen en semioverheidsinstellingen zijn er nog meer werkvelden die bij de publieke sector horen. Zo vallen openbare bibliotheken onder de publieke sector en hebben de medewerkers recht op een ambtenarenlening. Hetzelfde geldt voor verzorgers van het openbaar vervoer in Nederland. Woningcorporaties die werkzaam zijn voor de overheid, bijvoorbeeld door middel van sociale huurwoningen, vallen onder de publieke sector. Sommige non-profitorganisaties worden ook tot de semioverheidsinstellingen gerekend. De publieke sector is erg breed en er zijn nog meer mogelijkheden dan die genoemd in dit artikel.

Partners van ambtenaren

Een ambtenarenlening is niet alleen voor ambtenaren zelf, maar kan ook voor een partner van een ambtenaar zijn. Bent u bijvoorbeeld getrouwd met iemand die in de zorg of het onderwijs werkt? Ook dan kunt u een ambtenarenlening aanvragen. Bij alle ambtenarenleningen komt u in aanmerking wanneer u in de publieke sector werkt of partner bent van iemand die in de publieke sector werkt, maar dat betekent niet dat u per definitie een lening krijgt. Hiervoor moet u voldoen aan de gestelde voorwaarden van de ambtenarenlening.

Waarom kunnen ambtenaren voordeliger lenen?

Een ambtenarenlening is een voordelige lening met een lage rente, maar waarom kunnen ambtenaren eigenlijk gunstiger leningen afsluiten? Ambtenarenleningen hebben zulke gunstige voorwaarden, omdat ambtenaren over het algemeen betrouwbare leners zijn die maandelijks keurig aflossen. In 2021 hadden ambtenaren gemiddeld gezien negen keer zo weinig betalingsachterstanden als andere leners. Een kredietverstrekker kan er dus op aan dat er betaald wordt en biedt daarom een lagere rente.

Een ambtenarenlening afsluiten

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een ambtenarenlening en bent u hierin geĆÆnteresseerd? Via onze website kunt u een aanvraag indienen en vervolgens ontvangt u een overzicht van mogelijke leningen. U geeft aan in welke lening u interesse heeft en krijgt dan een vrijblijvende offerte met allen voorwaarden erin toegestuurd. U kunt altijd nee zeggen of een offerte voor een andere lening aanvragen. Wanneer u de offerte ondertekent, stuurt u ook een recente loonstrook, een bankafschrift en een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Wij regelen de aanvraag bij de kredietverstrekker voor u en binnen enkele dagen ontvangt u het bedrag al op uw rekening.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening