Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Zijn er wetten met betrekking tot leningen?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Zijn er wetten met betrekking tot leningen?

Om leningen te mogen verstrekken moeten kredietaanbieders aan strenge regels voldoen. Zij staan bovendien onder toezicht van de AFM die controleert of ze de regels ook naleven. Zo wordt u als consument beschermd tegen malafide kredietaanbieders.

De belangrijkste wetten die op kredietaanbieders van toepassing zijn, zijn de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Het toezicht op de naleving van deze wetten wordt uitgevoerd door De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Door regelgeving en toezicht worden consumenten beschermd tegen onbetrouwbare partijen. Zo hebben financiële instellingen een vergunning nodig om hun diensten aan te mogen bieden. Om deze vergunning te krijgen, moeten ze voldoen aan regels uit de Wft. Toezichthouders als de AFM houden toezicht op de naleving van de regels. Hoe dat toezicht eruit ziet, is beschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast vermeldt de wet aan welke verplichtingen financiële instellingen moeten voldoen. Om actueel te blijven wordt de Wft regelmatig aangepast aan veranderingen op de financiële markt.

Houdt een kredietverstrekker zich niet aan de Wft, dan kan de AFM maatregelen nemen zoals het geven van een boete. In het ergste geval kan de AFM de vergunning van de kredietverstrekker intrekken waardoor de kredietaanbieder geen leningen meer kan verstrekken.

Wet op het consumentenkrediet (Wck)

De Wet op het consumentenkrediet is gedeeltelijk opgegaan in de Wft en voor een deel overgegaan naar boek 7, titel 2A van het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 2A). Daardoor kent de wet nog maar een zeer beperkt aantal artikelen. Wel heeft de overheid bepaald welke regels er gelden voor leningen. Zo is de geldverstrekker verplicht u ruim voor het afsluiten van de lening informatie te geven over de soort lening, het bedrag en de voorwaarden. Doordat kredietaanbieders bepaalde standaardinformatie aan de consument moeten verstrekken, kunt u makkelijker aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers met elkaar vergelijken.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van toerisme (Wwft)

Een andere wet waar kredietverstrekkers mee te maken hebben is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen illegaal geld kunnen witwassen of terrorisme kunnen financieren. In dat kader zijn financiële instellingen verplicht de identiteit van hun klanten te controleren aan de hand van een geldige legitimatie.

 

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening