Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat doet Ambtenarenlening voor u?

Wat doet Ambtenarenlening voor u?

Hier treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Contactgegevens
Ambtenarenlening maakt onderdeel uit van Bridge Finance B.V.

Bezoekadres: De Deel 1i, 8302 JE Emmeloord
Postadres: Postbus 434, 8300 AK Emmeloord

Ons kantoor is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur

E-mail: [email protected]

Dienstverlening en Werkwijze

Vergunning
Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in:
● consumptief krediet
● hypothecair krediet
● schadeverzekeringen
● levensverzekeringen
● spaarrekeningen

Aard van dienstverlening
Wij bemiddelen zonder voorafgaand advies in hetgeen u via een van onze websites heeft aangegeven te willen afnemen. Er vindt dus geen inventarisatie of adviesgesprek plaats. U kiest zelf het product waarvan u vindt dat het bij u past. Onze dienstverlening heet execution only. Wij zullen u uiteraard goed informeren over de werking van het product. U vindt onze dienstenwijzer evenals de informatie van de aanbieders op onze website: ambtenarenlening.nl. Omdat wij met u geen persoonlijke afspraak maken valt onze dienstverlening onder de regels van verkoop op afstand. Bij deze vorm van dienstverlening heeft u als consument het recht om de overeenkomst na afsluiten binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

Wij bemiddelen op dit moment niet in hypotheken en verzekeringen waaronder betalingsbeschermers. Daarom treft u het Dienstverleningsdocument m.b.t. hypothecaire en complexe producten hierbij niet aan.

Zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Wij zijn een selectief bemiddelaar en werken met verschillende voorkeursinstellingen. Omdat wij geen adviezen geven maar alleen bemiddelen krijgt u van ons altijd een overzicht van minimaal drie instellingen. Incidenteel kan het voorkomen dat er minder dan drie instellingen bereid zijn u een lening te verstrekken. Wij geven u dan een overzicht van de instellingen die bereid zijn u het gevraagde krediet te verstrekken waarbij wij wederom geen adviezen geven over de te kiezen instelling.

Registratie/Lidmaatschap
Ons kantoor is bij verschillende organisaties en instanties geregistreerd of aangesloten:

  • Bij de Kamer van Koophandel staan we ingeschreven onder nummer 39076831.
  • De Autoriteit Financiële Markten (afm.nl) houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Ons registratienummer bij de AFM is: 12016140
  • U kunt met een klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (kifid.nl) waarbij wij zijn aangesloten onder nummer 300.010947.

Wijze van beloning/Transparantie
Wij mogen alleen provisie van de bank ontvangen voor uw lening. Dit is wettelijk bepaald. Dit betreft provisie gedurende de looptijd van de lening over het openstaande saldo, voor zover er geen betalingsachterstand is. Wij ontvangen niets extra bij het afsluiten van de lening (geen afsluit- en bemiddelingskosten).

Onze medewerkers ontvangen een vast salaris dus geen bonus of provisie zodat u eerlijk en onafhankelijk wordt geinformeerd.

Wat verwachten wij van u?
U mag van ons hoge eisen stellen aan onze dienstverlening, maar om dat te bereiken verwachten wij van u dat u de juiste gegevens (tijdig en volledig) aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat het door u aangevraagde product alsnog wordt afgewezen.

Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: adreswijziging, rekeningnummerwijziging incasso, overlijden, geboorte, burgerlijke stand (scheiding, huwelijk, samenwonen etc.) maar ook veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie.

Wij verzoeken u de gegevens van de door ons en of de maatschappij verstrekte stukken te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden per omgaande aan ons door te geven.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ook wij kunnen fouten maken. Daarom vragen wij u, indien u een klacht heeft, dit kenbaar te maken aan onze directie. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. Uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een reactie en standpunt.

Mochten we samen niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiele Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG Den Haag 0900- 3552248 (€ 0.10 p.m.), waar wij bij zijn aangesloten onder nr. 300.010947 www.kifid.nl.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening