Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Compensatieregeling doorlopend krediet Interbank
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Compensatieregeling doorlopend krediet Interbank

Had u op 1 januari 2008 een doorlopend krediet met variabele rente bij Interbank of heeft u na die datum een doorlopend krediet bij Interbank afgesloten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie van te veel betaalde rente. De compensatieregeling geldt voor de periode vanaf januari 2008 tot 1 mei 2020 of de einddatum van uw contract als dit voor 1 mei 2020 is.

Komt u in aanmerking voor compensatie?

Heeft of had u op of na 1 januari 2008 een doorlopend krediet bij Interbank, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rentevergoeding voor te veel betaalde rente. Interbank heeft hiervoor een aparte website ingericht. Op mijnrentevergoeding.nl kunt u zien of u in aanmerking komt. U kunt zich daar aanmelden met iDIN, een dienst van de banken waarmee u zich bij andere organisaties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van uw eigen bank kunt identificeren. Heeft of had u een lening met uw (ex-)partner, dan moet u zich hier beiden persoonlijk aanmelden. U doorloopt vervolgens een aantal stappen om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een rentevergoeding. Vervolgens ziet u ook hoeveel u krijgt. Heeft of had u de lening samen met uw (ex-)partner, dan ontvangt u beiden de helft van dit bedrag. U moet hiervoor wel beiden met de vergoeding en voorwaarden instemmen.

Hoe berekent Interbank de compensatie?

Interbank berekent het bedrag van de teveel in rekening gebrachte rente vanaf de startdatum van uw doorlopend krediet, maar niet eerder dan 1 januari 2008. De berekening loopt tot 1 mei 2020 of tot de einddatum van het contract voor 1 mei 2020. Eventuele nog openstaande bedragen op uw doorlopend krediet of eerder ontvangen vergoedingen, worden van het bedrag afgetrokken. Het bedrag dat hierna overblijft, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 1 mei 2020 of vanaf de datum dat uw contract is beëindigd.

Welke voorwaarden hanteert Interbank voor de vergoeding?

Interbank betaalt de rentevergoeding alleen aan u uit als u akkoord gaat met de vergoeding en eventuele voorwaarden. Deze voorwaarden gelden alleen voor bedragen boven de 200 euro.

Is de rentevergoeding waarvoor u in aanmerking komt hoger dan 5 euro en lager dan 200 euro, dan hoeft u alleen met de rentevergoeding akkoord te gaan. Dit geldt ook voor eventuele andere contractanten. Interbank betaalt de vergoeding pas uit als iedereen die aan de lening verbonden is, akkoord heeft gegeven. Rentevergoeding tot 5 euro worden niet uitbetaald.

Bij een rentevergoeding van 200 euro of meer, moeten u en eventuele andere contractanten een vaststellingsovereenkomst tekenen. Daarmee tekent u ervoor dat u ermee akkoord gaat dat de rentevergoeding in mindering wordt gebracht op het bedrag dat nog open staat op uw doorlopend krediet. Ook gaat u er in de vaststellingsovereenkomst mee akkoord dat eventuele eerdere compensaties, kwijtscheldingen of verlagingen van het bedrag aan rentevergoeding worden afgetrokken en dat u alleen recht heeft op de vergoeding als alle contractanten de overeenkomst hebben getekend.

Welke datum gebruikt Interbank voor de berekening?

Interbank berekent de vergoeding vanaf 1 januari 2008. Is uw lening later in gegaan, dan wordt de startdatum van uw krediet aangehouden voor de berekening. Liep uw lening al voor 1 januari 2008, dan geldt de compensatie vanaf 1 januari 2008. De compensatie wordt berekend tot 1 mei 2020 of de einddatum van uw contract als het contract voor 1 mei 2020 beëindigd is. Kredieten die vóór 1 januari 2008 zijn beëindigd komen niet in aanmerking voor een rentevergoeding.

Hoe betaalt Interbank de compensatie?

Interbank brengt de rentevergoeding in mindering op uw uitstaand saldo. Is uw krediet afgelost en beëindigd is of is de rentevergoeding hoger dan uw uitstaand saldo, dan betaalt Interbank het (resterende) bedrag uit op uw bankrekening.

 

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening