Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat is de leencapaciteit?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wat is de leencapaciteit?

Wilt u een lening afsluiten, dan bekijkt de bank aan de hand van uw situatie wat u kunt lenen en tegen welke rente. Hiervoor berekent de bank onder andere welk bedrag u maandelijks kunt betalen aan rente en aflossing op de lening als al uw vaste lasten zijn betaald. Dit bedrag noemen we de leencapaciteit.

De leencapaciteit wordt berekend vanuit uw leennorm, het bedrag dat u op basis van uw gezins- en woonsituatie minimaal over moet houden om van te leven. Waar de leennorm is gebaseerd op aannames, kijkt de bank bij de leencapaciteit naar uw daadwerkelijke lasten. Om de berekening te maken gebruikt de bank een formule:

Leennorm – werkelijke woonlasten (huur/hypotheek) -/- kosten autobezit -/- kosten kinderopvang -/- aflossing kredieten (inclusief studieschuld) -/- alimentatieverplichtingen.

Fictieve woonlast

Voor de berekening van uw woonlasten kijkt de bank naar de hypotheek of huur die u betaalt. Woont u op kamers of nog bij uw ouders, dan bent u inwonend. De bank rekent dan met een fictieve woonlast, ook als u geen huur of bijdrage hoeft te betalen. Dat fictieve bedrag wordt dan als woonlast in de berekening van uw leencapaciteit meegenomen.

Uw maximale leenbedrag

Bij het bepalen van het bedrag dat u daadwerkelijk kunt lenen spelen verder ook uw leeftijd en dienstverband een rol. De kredietverstrekker mag u een lening van maximaal 50 keer uw leencapaciteit verstrekken.

Lees ook Wat is mijn maximale leencapaciteit?

Uw persoonlijke leencapaciteit bij Ambtenarenlening

Wilt u een lening afsluiten en bent u benieuwd naar uw persoonlijke leencapaciteit tegen de laagst mogelijke rente? Als ambtenaar of semiambtenaar kunt u hiervoor terecht bij Ambtenarenlening. Vraag daarom vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening