Let op! Geld lenen kost geld
Ambtenarenlening logo
Home > Wat is een kredietgever?
Ambtenarenlening
Ambtenaren kunnen het goedkoopst lenen bij Ambtenarenlening.
  • Geld lenen tegen de laagste rente
  • U kunt altijd boetevrij aflossen
  • Snel en eenvoudig geregeld

Wat is een kredietgever?

Bij het afsluiten van een lening zijn altijd twee partijen betrokken: de kredietnemer en de kredietgever. De kredietnemer is de partij die de lening afsluit. Deze partij wil geld ontvangen van de kredietgever. De kredietgever is dan ook de partij die de lening verstrekt.

De kredietgever verstrekt niet zomaar een lening aan de kredietnemer. In ruil voor het geleende bedrag, betaalt de kredietnemer periodiek aflossing en rente aan de kredietgever. Door de rente maakt de kredietgever winst op de lange termijn.

Verschillende soorten kredietgevers

Er zijn veel verschillende kredietgevers. Denk hierbij aan banken en kredietverstrekkers, maar ook aan financieringsmaatschappijen. Ook bedrijven die producten op afbetaling verkopen, zijn in feite kredietgevers. Het kopen van een product op afbetaling wordt namelijk ook als lening gezien. En omdat ook leasecontracten een soort leningen zijn, zijn ook leasebedrijven kredietgevers.

Verplichtingen van kredietgevers

Kredietgevers hebben diverse verplichtingen. Zij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de consument goed te informeren over de voorwaarden van een lening. Een kredietnemer zomaar een lening aansmeren zonder de voorwaarden duidelijk uit te leggen, is verboden. Door de wettelijke verplichting kredietnemers goed te informeren over de voorwaarden van een lening, wordt voorkomen dat kredietnemers in de financiële problemen komen.

Daarnaast zijn kredietgevers verplicht de gegevens van kredietnemers bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) op te vragen. Het BKR houdt toezicht op het aantal kredieten dat een kredietnemer heeft lopen. Eventuele betalingsachterstanden, ook uit het verleden, zijn bij het BKR bekend. Ook met deze verplichting voor kredietgevers worden financiële problemen bij kredietnemers voorkomen. Kredietnemers met een negatieve BKR-notering, krijgen namelijk geen lening.

Kredietgevers met een vergunning

Een kredietgever moet altijd een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) hebben. Zonder deze vergunning mag het bedrijf geen leningen verstrekken. De AFM en DNB controleren of kredietgevers alle regels rondom het verstrekken van leningen naleven. Ook controleren deze instanties of kredietgevers aan alle voorwaarden voor het verstrekken van kredieten voldoen.

De Autoriteit Financiële Markten kan boetes geven aan kredietgevers die zich niet aan de regels houden. Als een kredietgever een boete of andere sanctie heeft gekregen, kunt u dit op de website van de AFM lezen. Op de website van de AFM staat namelijk een waarschuwingslijst met kredietgevers en andere financiële bedrijven die zich in de zogeheten gevarenzone bevinden. Ook kunt u op de website van de AFM controleren of een kredietgever een vergunning heeft.

Geld lenen via Ambtenarenlening

Bent u ambtenaar of semiambtenaar en wilt u een lening afsluiten, dan doet u dat tegen de laagste rente van Nederland bij Ambtenarenlening. Vraag een vrijblijvende offerte aan om te zien wat uw mogelijkheden zijn.

Ambtenarenlening aanvragen?

Binnen 5 minuten aangevraagd

© Copyright 2024, Ambtenarenlening